Download de case: Virtuele opendag en social media campagnes leiden tot grotere bekendheid en meer aanmeldingen voor Iedersland College

Iedersland College biedt niet alleen onderwijs, maar ook extra begeleiding en kleine klassen aan. Om meer bekendheid te genereren, heeft Tribal Agency digitale oplossingen en online marketing ingezet om de aandacht op het college te vestigen.